PORTFOLIO PROJEK

Faridaz Group telah berjaya menyiapkan lebih daripada 350 projek kediaman tanpa rekod terbengkalai.
Lihat koleksi gambar selepas penyerahan rumah.

Loan Calculator

HUBUNGI
KAMI

+60 9 – 666 0264 | HQ

+60 16 – 698 0499 / +60 11 – 3176 6740 | TERENGGANU

+60 11 – 3176 6694 / +60 16 – 418 9797 | PAHANG

+60 11 – 3176 6819 | KELANTAN